Kvalitetspolicy

Målsättningen för åkeriet är att hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande, vår vilja och förmåga att i hela vår verksamhet tillhanda hålla en kvalitet som minst motsvarar kundernas krav och förväntningar.

Vi hoppas att detta kan vara en grund för att välja oss som samarbetspartner.

  • Genom utbildning och information ha kunniga och motiverade medarbetare
  • Alla i företaget skall vara införstådda med kvalitetspolicyn, trafiksäkerhetspolicyn och miljöpolicyn
  • Att alla i företaget arbetar med att kontinuerligt förbättra kvaliten
  • Att alltid skapa goda relationer med kunderna
  • Att utföra transportuppdrag på överenskommen kvalitetsnivå