Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle erbjuda marknaden miljö effektiva vägtransporter.
Med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets resurser.
Vi skall bedriva verksamheten och utveckla våra uppdrag så att miljöpåverkan blir så liten som praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vi har monterat VECHO fordonsdatorer i alla bilar för att spara miljö och diesel.
Datorerna är ett hjälpmedel för chaufförerna att köra bränslesnålt genom att visa överhastighet, tomgångskörning och utrullning.
Vi har sedan en tid köpt släp med supersingelhjul för att spara bränsle, efter egna tester spar vi ca. 2 deciliter diesel per mil.

  • Endast bilar med miljöklassade motorer köps in
  • Våra fordon körs endast på miljöklass 1 diesel
  • Vi använder däck utan HA oljor
  • Försöker öka antalet returtransporter
  • När vi investerar i nya fordon ska det vara rätt motor alternativ, så vi kan spara miljön och ekonomin så mycket som möjligt.
  • Ständigt bedriva verksamheten så att miljöpåverkan begränsas så långt som möjligt och att resurshushållning iakttas i verksamheten
  • I tillämpliga delar följa miljölagstiftningen, samhälls- och kundkrav
  • Att ha miljöförbättringar som mål och se dessa som investeringar i en hållbar utveckling
  • Att förebygga föroreningar till luft, vatten och mark
  • Våra chaufförer har fått utbildning i Heavy eco driving. Kontinuerlig uppföljning av dieselförbrukning