Trafiksäkerhetspolicy

Vi på Sten Claesson Åkeri AB tar trafiksäkerhet på mycket stort allvar. Varje medarbetare ska ha sådan attityd till medtrafikanter att vi blir betraktade som föredömen i trafiken.

 • Fordonen ska vara i trafiksäkert skick
 • Lasten ska vara väl säkrad
 • Fordonen ska inte framföras av förare i dålig kondition (på grund av
  till exempel alkohol, mediciner, droger, eller sjukdomstillstånd)
 • Originalmonterat bilbälte skall användas
 • Hastigheten skall anpassas efter vad väglag, väderlek, trafikregler
  och övriga omständigheter kräver
 • Hänsyn ska visas till medtrafikanter
 • Avstånd i trafiken skall hållas
 • Inkommande synpunkter på vårt beteende ska följas upp och vid
  behov ska åtgärder vidtas
 • Allvarliga olyckor och tillbud anmäls omgående till Arbetsmiljöverket

Varje anställd informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy.